Ingenieursbureau Fundar

Complete contractbeheersing

N33 Assen-Zuidbroek
Knooppunt Joure
N34 realisatie 6 kunstwerken

Kernwaarden

Fundar levert kwaliteit:

 • gemaakte afspraken worden nagekomen;
 • Fundar stelt zich flexibel op;
 • de door Fundar ingezette zelfstandigen zijn voldoende gekwalificeerd;
 • elk werk wordt geĆ«valueerd.

Fundar is transparant:

 • alle kosten zijn helder gespecificeerd;
 • het is voor de opdrachtgever inzichtelijk voor welke partij(en) de door Fundar ingezette zelfstandige werkt.

Fundar is integer:

 • Fundar is transparant;
 • de door Fundar ingezette zelfstandige:
  • vervult geen functie die strijdig is of kan zijn met het belang van de opdrachtgever en bij twijfel wordt dit vooraf besproken met de opdrachtgever,
  • gaat altijd vertrouwelijk om met alle informatie en maakt hier geen oneigenlijk gebruik van,
  • verstrekt geen informatie aan media zonder vooroverleg met de opdrachtgever,
  • gaat zonder medeweten van de opdrachtgever nooit alleen onderhandelingen en (vertrouwelijke) gesprekken voeren met externe partijen, waarbij afspraken worden gemaakt of waarvan de inhoud financiĆ«le of juridische gevolgen kan hebben voor de opdrachtgever;
  • aanvaart geen geschenken, giften, etc. als hiervan in ruil een tegenprestatie wordt verlangd die strijdig is of kan zijn met de belangen van de opdrachtgever.